Rutetider og oversikt over ferger og hurtigbåter

Rutetider og oversikt over ferger og hurtigbåter
Det er mange fergestrekninger langs Kystriksveien. Det er 6 ferger langs hovedveien FV 17 når en kjører Kystriksveien, og 7 totalt når en kjører om Rørvik.

Hurtigbåt langs Kystriksveien

Ferjene langs Kystriksveien dekkes av tre transportselskaper,- FosenNamsos Sjø dekker Namdalskysten i sør, Torghatten trafikkselskap og datterselskapet Torghatten Nord opererer både på den sørlige delen av Helgelandskysten og den nordlige delen av Kystriksveien mens Boreal Transport Nord (tidligere Helgelandske / Veolia) dekker midtre del av Helgelandskysten.

Ruteoversikt ferjer langs Kystriksveien

Det er 6 ferger langs hovedveien FV 17 når en kjører Kystriksveien, og 7 totalt når en  kjører om Rørvik.

Gå til fullstendig ruteoversikt/ruteplan for Kystriksveien.