Velfjord Bygdemuseum

  • Velfjord bygdemuseum
    Kystriksveien Reiseliv
  • Velfjord Bygdemuseum
    helgeland museum
  • Velfjord bygdemuseum
  • Velfjord Bygdemuseum

Bygninger og gjenstander fra bonde- og fiskekulturen. Velfjord bygdemuseum ligger i vakre omgivelser ved Strengevatnet i Brønnøy kommune. Der er det 13 bygninger fra 17 – 1800-tallet, til sammen viser de ulike sider av hverdagslivet på en gård fra denne tiden. Museet har en rik gjenstandssamling av gamle gårdsredskap og andre bruksting for hus, hjem og håndverk. Her finnes en egen sørsamisk utstilling også. Bygdetunet er hovedsakelig åpent i sommersesongen.

Ellers i året tilbys det utstillinger i det gamle herredshuset på Hommelstø. Ved enkelte arrangementer tar museet også i bruk gården Heggetun for utstillinger og aktiviteter. Ca. 4 km øst for Hommelstø.